شناسایی کارفرمایان حقیقی و حقوقی و تعهدات آنها

شناسایی کارفرمایان حقیقی و حقوقی و تعهدات آنها

 

طبق بند ۴ماده ۲قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا بحساب او کار میکند و کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی  است که نمایندگان مذبوردر قبال بیمه شده بعهده می گیرد

 

۱-کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی:

 اشخاصی هستند که طبق موازین قانونی در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و یا بموجب قوانین خاص موجودیت یافته اند ،تشخیص کارفرمایان مزبور تابع مقررات ثبتی و قانونی و با ارائه اساسنامه و روزنامه رسمی مبنی بر  تاسیس آنها صورت می پذیرد.ضمنا هرگونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور و ارائه آن می باشد.

شخص حقوقی مسئول ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنان به سازمان بوده و بهنگام صدوراعلامیه، اخطاریه،برگ لازم الاجراء و سایر مکاتبات با کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی (شخص حقوقی)بعنوان کارفرما مخاطب قرارمی گیرد و می بایست از ذکر نام رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل بعنوان کارفرما اکیدا خودداری گردد

 

۲-کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی :

کارفرمایانی که فاقد شرایط مندرج در بند (۱) هستند کارفرمای دارای شخصیت حقیقی نامیده و مسئول ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان می باشد و مخاطب کلیه اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات سازمان از کارگاه و  مکاتبات سازمان با کارگاه می باشد

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید

اپلیکیشن تامینو را نصب کنید و از امکانات آن لذت ببرید